Montessori kinderopvang

Onze school werkt nauw samen met Montessori kinderopvang met als doel een doorgaande leerlijn neer te zetten. Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Montessori kinderopvang hanteert een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de leeftijdsfase en de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd. Het kinderdagverblijf heeft een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. De pedagogisch medewerker-/kindratio is bij het jonge kind hoger dan gebruikelijk is op reguliere kinderdagverblijven. Hierdoor is meer begeleiding beschikbaar.
De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankerd in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat.