Peuterochtendgroep


Ook de peuter(ochtend)groep zorgt voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt. Het kind heeft hierin een vrije keuze die past bij zijn individuele belangstelling. De begeleidster anticipeert of stimuleert door het bieden van individuele lessen. Echter, kinderen kunnen elkaar ook vinden in een gezamenlijke belangstelling en samenwerken. Door samenstelling in heterogene groepen worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen. Binnen deze groep vinden ook gezamenlijke activiteiten plaats.