Buitenschoolse opvang (BSO)


Onze school werkt voor de BSO eveneens samen met Montessori kinderopvang. De BSO maakt gebruik van hun eigen ruimte in de school en van het terrein buiten. Elke maand wordt gewerkt met een thema. Zo wordt bijvoorbeeld bij het thema sport gekeken naar wat sport met natuur, met wetenschap en/of geschiedenis te maken heeft en worden er bijpassende activiteiten en materialen aan de kinderen aangeboden. Ook zijn er diverse buitenactiviteiten zoals: hutten bouwen, in de tuin werken en film maken. Bij binnen activiteiten kun je denken aan theater en toneelstukjes, handvaardigheid activiteiten en een spreekbeurt voorbereiden. Daarnaast kan het kind boeken bekijken, bouwen, muziek maken en spelen in de poppenhoek. Er is ook een ontspannings-/loungeruimte waar kinderen tot zichzelf kunnen komen.

De bestaande omgeving wordt door Montessori kinderopvang nog verbreed door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, bibliotheek en andere culturele gelegenheden op het programma.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Montessori kinderopvang Venray
Petra van Thiel
Sleutelbloem 22-24-26-28
5803 KH  Venray

T: 0478-769011/06-46982783 (tijdelijk nummer)
E: info@montessorikinderopvang.nl
W: www.montessorikinderopvang.nl