Update 15-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u wellicht gewend bent vanuit de periode van de vorige schoolsluiting, zullen we dagelijks een korte update plaatsen. Deze update wordt op het Ouderportaal geplaatst, maar ook op de website (in het beveiligde gedeelte 'huiswerk'). 

Winterviering 
Vandaag hebben we samen genoten van een geïmproviseerde, alternatieve winterviering. De lol was er zeker niet minder om, het was heel gezellig! 
Samen geknutseld, samen genoten van verhalen en films, samen gesmuld, samen genoten! 
Vooral het samenzijn, met aandacht en hart voor elkaar was vandaag het doel. 
Wat fijn dat we dan ook ter

Hart voor elkaar 
Wow.... samen hebben we voor 124 Euro statiegeldflessen ingezameld. 
Maar dat is niet alles, er zijn ook wafels gebakken en verkocht. 
Er kan nog steeds gedoneerd worden. Hoe mooi zou dat zijn als we ons streefbedrag van 500 Euro gaan halen? ug kunnen kijken op een hele fijne dag. 

 
Noodopvang 
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen (141220_crucialeberoepen.pdf (omroep.nl)) zullen wij noodopvang verzorgen. Dit doen we op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur  en op woensdag van 08.30 tot 12.30 uur. We gaan er vanuit dat hier alleen gebruik van gemaakt wordt wanneer het niet anders mogelijk is. Inschrijven voor deze noodopvang kan door contact op te nemen met Petra (06 27861764). 

Chromebooks  
Net als tijdens de vorige lockdown is het mogelijk om in overleg een Chromebook van school in bruikleen te krijgen. Wij lenen vooralsnog één chromebook per gezin uit en vragen u een bruikleenovereenkomst in te vullen. 
Wilt u hiervan gebruik maken? Dan ontvangen wij graag uiterlijk donderdag 17 december een bericht (dit kan ook via de groepsleerkracht van uw kind). 
Wanneer wij dan weten hoeveel Chromebooks er uitgeleend zullen worden, zullen wij communiceren over de ophaaltijd. 
Huiswerk 
Kinderen hebben vandaag pakketjes werk mee naar huis gekregen waar ze de komende dagen nog mee aan de slag kunnen. Daarna gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie en vanaf januari zullen wij overgaan op online-onderwijs. 

De kinderen uit de onderbouw hebben een kerst-werkboekje en een boekje uit het Kinderzwerfboekenstation meegekregen. 

De kinderen uit de middenbouw hebben hun werkboekjes meegekregen. 
Er kan nog gewerkt worden aan: 

Middenbouw A
Groep 3                                                        Groep 4                                                 Groep 5 
Rekenen les 7                                             Rekenen les 7                                        Rekenen les 7 
Schrijven les 33                                          Spelling les 6                                         Spelling les 6 
Lezen (kopietjes) blz 55 lezen                 Schrijven les 13                                     Schrijven les 42 
                                                                      Lezen: lekker in je eigen boek             Lezen: lekker in je eigen boek 

Middenbouw B
Groep 3                                                        Groep 4                                                 Groep 5 
Rekenen les 7                                              Rekenen les 7                                      Rekenen les 7 
Oefenboek rekenen 4.2                             Oefenboek rekenen 4.2                      Oefenboek blz. 3 en 4 
Schrijven les 31                                          Spelling les 6                                        Spelling les 6 
Lezen (kopietjes) blz 55 lezen                 Schrijven les 4                                      Schrijven les 42 
                                                                      Lezen: lekker in je eigen boek           Lezen: lekker in je eigen boek


Middenbouw C
Groep 3                                                        Groep 4                                                Groep 5 
Rekenen les 5                                              Rekenen les 5                                     Rekenen les 5 
Oefenboek rekenen 4.2                              Oefenboek 4.2                                    Oefenboek 4.2 
Schrijven les 31                                           Spelling les 6                                      Spelling les 6 
Lezen (kopietjes) blz 55 lezen                  Schrijven les 47                                  Schrijven les 46 
                                                                       Lezen: lekker in je eigen boek         Lezen: lekker in je eigen boek 

Verder kunnen de kinderen werken aan rekentuin en  taalzee, Junior Cloud en vergeet de leesbingo niet. 

Bovenbouw
Wij hebben de kinderen  hun spellingboek, rekenboek, schrijfschrift en een winterboekje meegegeven. De kinderen mogen woensdag en donderdag werken aan het winter/kerst boekje.
Na de vakantie zullen we starten met online instructies en gaan we werken in de werkboeken van spelling en rekenen.

En nu.... 
Nu gaan wij nagenieten van een heerlijke dag. 
Met het team zullen we vanaf morgen noodopvang verzorgen en het online onderwijs gaan voorbereiden. 

Let goed op uzelf en op elkaar en blijf gezond! 

Groeten van Petra