Update 16-12-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Op school: 
Er waren vandaag 2 kinderen op school aanwezig, en ook 2 collega's. 
Het team heeft online overleg gehad over de inrichting van het online onderwijs. 

Kinderzwerfboekenstation 
Een heel aantal kinderen heeft een boek uit ons zwerfboekenstation mee naar huis genomen. Dat is heel fijn, daar hebben we het station ook voor! 
Dit boek hoeft niet per sé terug te komen, het mág wel. 
Omdat wij dagelijks noodopvang verzorgen, blijft het voor kinderen ook mogelijk om een nieuw boek uit het station te komen halen. 
Dit kan tijdens 'schooltijden'. 
We vinden het belangrijk dat kinderen blijven lezen (of voorgelezen worden!), dus maak er gerust gebruik van. 

Noodopvang
Heeft u noodopvang voor uw kind(eren) nodig omdat u zelf een zogenaamd cruciaal beroep heeft? 
Neem dan zo vlug mogelijk, maar minimaal een dag van te voren contact op met Petra. Dat kan via het Ouderportaal, maar ook via WhatsApp (06 27861764). 

Er zullen dagelijks minimaal twee collega's aanwezig zijn voor de noodopvang. Het is fijn als kinderen die naar de noodopvang komen, ook hun schoolwerk mee naar school brengen. 
Chromebooks
Momenteel inventariseren wij wie er graag een Chromebook zou willen lenen. Graag horen wij dat uiterlijk morgen, donderdag 17 december. 
Indien mogelijk gaan we dan proberen op vrijdagochtend 18 december al een ophaalmoment voor deze Chromebooks te organiseren. 
Vooralsnog gaan we uit van het uitlenen van één Chromebook per gezin. Dit omdat we op school ook nog Chromebooks nodig hebben, om kinderen die naar de noodopvang komen online te kunnen laten werken. 
Foto's van het thuiswerken 
Wij zouden het heel leuk vinden als we foto's ontvangen van kinderen die thuis aan het werk zijn.  
Deze foto's kunnen we dan zo nu en dan posten op onze sociale media om kinderen te laten zien hoe hun groeps- en schoolgenootjes aan het werk zijn.  
Heeft u een leuke foto die we mogen gebruiken?  
Stuur deze dan aub via What'sApp door naar Petra : 06 27861764  
De foto mailen kan ook: info@montessorischoolvenray.nl  

Huiswerk 
Vanaf januari zal er online les gegeven worden. Tot die tijd KUNNEN kinderen in de meegebrachte werkboekjes werken. Omdat het maar twee lesdagen zijn tot de kerstvakantie vragen wij u nadrukkelijk om dit ook als een mogelijkheid en niet als een plicht te beschouwen. 
Voor iedereen is het weer wennen, voor ons, voor u, maar zeker ook voor de kinderen. 
Lukt het niet om in de werkboekjes te werken, merkt u weerstand bij uw kind? Ga dan samen op zoek naar een alternatief. Misschien online oefenen? De kinderen hebben hun inlogcodes mee naar huis gekregen. Heeft u de inlogcode niet? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. 
Maar ook een boek lezen, voorlezen, kerstkaarten schrijven, kerstkaarten maken, enz. zijn activiteiten waar kinderen van leren. 

Padlet 
Voor de onder- en middenbouwgroepen zal, net als in het voorjaar, een padlet aangemaakt worden. Hierop kunnen foto's van activiteiten geplaatst worden. Kinderen kunnen dan elkaar zien, en hier kan in januari samen over gesproken worden. 
De inloggegevens van de padlet ontvangt u binnenkort.

Groeten van Petra

"Let goed op uzelf en op elkaar! "