Update 04-01-2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na een wat stroeve start, met een haperende ZuluConnect, kijken we nu toch terug op een geslaagde eerste 'online-schooldag'.  Fijn om te horen dat er zelfs groepen waren met 100 % aanwezigheid tijdens het instructiemoment! 
Op school
Vandaag waren er 21 kinderen voor de noodopvang op school aanwezig. 
Er zijn ook enkele kinderen nog op school geweest om wat op te halen. 

Collega's die kinderen in de noodopvang begeleiden, zijn hier gedurende de dag druk mee bezig. Het kán dan zijn dat u of uw kind iets langer op antwoord moet wachten. 
Daarom zullen we vanaf nu dagelijks communiceren welke collega de dag erna de noodopvang verzorgt. 
Morgen zullen Gea en Desiree, samen met Suze een stagiaire,  de noodopvang verzorgen. 

Overbelaste computers 
Zelfs in het landelijke nieuws is te lezen dat Zulu Connect een storing had vandaag. Gelukkig werd dit in de loop van de ochtend opgelost. 
Vooral de kinderen uit de onderbouw hadden daardoor moeite met inloggen vandaag. Hopelijk gaat dit voor hen morgen ook beter. 

Via de website, bij de beveiligde links, zal een Teams-koppeling worden gemaakt waarmee uw kind kan inloggen indien Zulu Connect niet werkt. 
Werk ophalen 
Ook al zijn we heel tevreden over het online lesgeven, we willen ook graag weer een 'werk-afhaal-moment' plannen. 
Hiervoor reserveren we graag a.s. vrijdag, vanaf ongeveer 11 uur. Houd u hier rekening mee in uw planning?
We hopen morgen te kunnen communiceren hoe laat welke groepen werk kunnen komen ophalen. 
We zullen dit volledig via de richtlijnen organiseren, met verschillende tijdvakken, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. 
Collega's zullen dan, via het raam, werk uitdelen. Onze eigen 'take-away', maar dan met huiswerk, in plaats van met eten. 

Foto's 
Wat ontzettend leuk om te zien dat er na de dagopening van de onderbouw meteen foto's van de opdracht geplaatst worden op de Padlet! 
Heeft u leuke foto's van uw kind aan het werk die wij eventueel mogen gebruiken? Wij ontvangen ze heel graag. 
Ze kunnen via What's App gestuurd worden naar Petra : 06 27861764
Studiemiddag 
Aanstaande maandag, 11 januari is een studiemiddag. 
Dit betekent dat groep 5 op die dag om 8.30 uur instructie zal krijgen. 
Het groepsmoment via Teams is dan om 12 uur. 

De noodopvang door school zal op maandag 11 januari tot 12.30 uur zijn. 

Deze studiemiddag heeft voor de kinderen die niet naar noodopvang komen geen gevolgen, zij krijgen 'gewoon' hun instructie. 
Het kan die dag wel betekenen dat collega's die middag wat minder goed bereikbaar zijn. 
Tot slot 
Een groot compliment aan de kinderen. 
Collega's gaven aan dat ze heel goed merkten dat kinderen wisten 'hoe het werkt', dat ze bijna automatisch al hun microfoon uitzetten bij Teams en dat ze keurig 'hun handje' opsteken als ze iets willen zeggen, zodat de leerkracht beurten kan geven. 
Wat ontzettend fijn om te horen! 

We doen allemaal wat we kunnen. 
En dat is genoeg. 
Deze periode samen goed doorkomen vinden we (weer) het allerbelangrijkste. 
Natuurlijk vinden we het fijn als we alle kinderen zien tijdens de instructiemomenten. 
Maar mocht dit een keer niet lukken, dan is dat geen probleem. 
Loopt de begeleiding van uw kind thuis moeizaam, heeft u veel strijd over het huiswerk? Neemt u dan vooral contact op met de leerkracht van uw kind, samen kunnen we dan nadenken over een oplossing. 

Groeten van Petra

"Let goed op uzelf en op elkaar! "