Update 09-01-2021

Op school
Er waren vandaag 24 kinderen bij de noodopvang op school.
Er is alweer een begin gemaakt met kopieerwerk voor in de tasjes aanstaande vrijdag. 
Ook zijn er nog enkele tasjes met werk opgehaald. 

Studiemiddag
Vanmiddag hebben wij met alle collega's van de vier Mozon-scholen overleg gehad over het strategisch beleidsplan van Mozon. Uiteraard was deze bijeenkomst volledig digitaal. 
Chat-functie in Teams 
Wij merken dat er door veel kinderen volop gebruik gemaakt wordt van de chat-functie in Microsoft Teams. Als dat is om samen te overleggen over het werk, dan vinden wij dit natuurlijk prima. Wij vragen u vriendelijk doch dringend om met u kind te bespreken dat er alleen contact gelegd wordt met leeftijds/groepsgenoten en alleen met kinderen van onze school. 
Als leerkrachten merken dat kinderen oneigenlijk gebruik maken van de chat-functie, dan zullen zij contact met ouders opnemen. 
Noodopvang
Wij merken dat het aantal aanvragen voor noodopvang toeneemt. Het lukt ons nu nog om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Dit willen wij graag zo behouden. Wilt u aub voordat u noodopvang aanvraagt, eerst proberen of u het op 'een andere manier' kunt regelen? 

Noodopvang dinsdag 
Morgen zullen Judith, Marivi en Desiree de noodopvang verzorgen. Dit betekent dat zij onder schooltijd, buiten de instructies om lastiger te bereiken zullen zijn. 
Lezen in Bouw 
Een aantal kinderen uit onder- en middenbouw oefent het lezen in het programma Bouw! 
Het is belangrijk dat dit nu door blijft gaan. Ook thuis kan er geoefend worden. Dit moet echter altijd onder begeleiding van een volwassene. Een kwartier samen oefenen, liefst 2 a 3 keer per week zou heel erg fijn zijn. 

Let goed op uzelf en op elkaar. 

Groeten van Petra