Update 13-01-2021

Op school
Er waren vandaag 12 kinderen voor de noodopvang op school. 

Noodopvang donderdag 
Morgen zullen Judith, Christine en Lindy de noodopvang verzorgen. Zij zullen daarom onder schooltijd minder goed bereikbaar zijn. 
Noodopvang 
Gisterenavond tijdens de persconferentie hebben we gehoord dat de periode van schoolsluiting verlengd gaat worden. Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of het primair onderwijs mogelijk op 25 januari toch al eerder open kan. Vooralsnog is het dus nog afwachten. 

Daarnaast heeft u mogelijk in de media gehoord dat de noodopvang van scholen te vol is. Dit is op onze school nog niet het geval, al merken wij wel dat er meer gebruik wordt gemaakt van de noodopvang dan in maart tijdens de schoolsluiting. 
Wij begrijpen dat het lastig is om het als ouder allemaal goed geregeld te krijgen. Maar noodopvang is alleen bedoeld wanneer ouders in een vitale beroepsgroep zitten en geen andere oplossing hebben voor de opvang en voor kwetsbare kinderen.
Op de meest drukke dagen bieden wij momenteel noodopvang aan 18% van onze leerlingen. Wij blijven benadrukken dat de leerkrachten die leerlingen in de noodopvang begeleiden in eerste instantie de verantwoordelijkheid hebben om goed online les te bieden aan hun eigen groep.

Op stichtingsniveau (Mozon) hebben we besloten om maximaal 25% van de kinderen noodopvang te kunnen bieden. Dit omdat we anders niet de kwaliteit voor online lesgeven en opvang kunnen blijven garanderen.

We willen u verzoeken om naast noodopvang op school ook andere mogelijkheden te onderzoeken. De noodopvang van school is echt alleen bedoeld wanneer er géén andere mogelijkheden meer zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het wisselen van werkdagen binnen het gezin, zodat de partner van iemand in een vitaal beroep thuis kan werken of vrij is en voor het thuisonderwijs kan zorgen. Als we hier allemaal op blijven letten, dan blijft het voor ons ook mogelijk om alle kinderen op te vangen waarvoor dit echt nodig is. 
Vooralsnog kunnen we de opvang blijven bieden voor kinderen waarvoor dit al aangevraagd is. We blijven de situatie per week en per dag volgen. Samen gaat ons dit lukken! 
 

Groep 8 
Ook over groep 8 wordt veel gesproken in de media. 
Vanaf volgende week zullen in de middagen steeds de helft van onze schoolverlaters op school onderwijs krijgen. 
Dit betekent voor alle achtste groepers dat ze twee middagen in de week naar school komen. 
We hebben voor de middagen gekozen zodat de online lessen in de ochtenden 'gewoon' door kunnen gaan, én omdat een aantal kinderen alleen de ochtend naar de noodopvang komt,  en wij hierdoor de maximaal 25%-norm niet overschrijden.
Studiedag gaat niet door 
De studiedag van woensdag 20 januari gaat NIET door. Kinderen krijgen die dag online les en we verzorgen ook noodopvang. 

Vrijdag ophaalmoment huiswerk 
Nu we definitief niet open mogen gaan volgende week, zullen wij a.s. vrijdag weer huiswerk uitdelen. 
Voor de kinderen uit middenbouw c zit zelfs al hun portfolioverslag in het 'tasje'. Dit zodat Aniek vóór haar zwangerschapsverlof zelf ook nog oudergesprekken kan voeren. 

Blijf gezond allemaal en hopelijk tot snel! 

Petra