Update 18-01-2021

Op school
Er waren vandaag 22 kinderen op de noodopvang. 
's Middags was ook de helft van onze schoolverlaters op school aanwezig. 

Noodopvang dinsdag
Dinsdag zullen Anke, Anne, Lindy en Marivi de noodopvang verzorgen. 
Zij zullen daarom onder schooltijd minder goed bereikbaar zijn. 
Anke zal 's middags de instructie aan groep 8 (cohort 2) geven. 
Gesloten tot 8 februari 
De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven gesloten tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. 
We zullen SAMEN nog even vol moeten houden

Uitdeelmoment 
A.s. vrijdag zullen we weer tasjes voor alle kinderen uitdelen. 
Het zou fijn zijn als kinderen de tasjes met hun naam er op hiervoor mee terug brengen naar school. 

Portfolioverslagen 
Vanwege de schoolsluiting zullen kinderen niet op 28, maar op 29 januari hun portfolioverslag ontvangen. We combineren dit dan met het uitdelen van het (t)huiswerk. 
De gesprekken naar aanleiding van deze verslagen zullen plaatsvinden via Microsoft Teams in de week van 1 februari. 
Vanaf 25 januari kunt u via het Ouderportaal (gesprekkenplanner)  intekenen voor deze gesprekken. 
Zware tijden
Het was dit weekend toch wel even een tegenvaller, om te horen dat scholen nog gesloten blijven. 
Ook voor kinderen kan dit een teleurstelling betekenen. En dit mag... dit gevoel mag er zijn. 
Neem hiervoor de tijd. 
De teleurstelling kan zich bij kinderen op diverse manieren uiten. De één wordt verdrietig, de ander gaat slechter slapen en weer een ander zal boos zijn. 
Als dan een dag het schoolwerk wat minder goed lukt ,dan begrijpen wij dat heel goed. 
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor of wellicht wat 'tips voor thuis', dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze collega's. 

Schoolchallenge 
Morgenochtend delen wij via het Ouderportaal een schoolchallenge die in het teken zal staan van het naderende carnavalsfeest. 
Houd u het Ouderportaal in de gaten? 

Foto's 
Wij zijn blij met alle foto's en filmpjes die wij van het thuiswerken ontvangen. 
Blijft u aub foto's en filmpjes sturen naar: 06 27861764
Nieuws van de GMR 
Op 17 november jl. heeft de GMR via de digitale weg met elkaar gesproken over hoe het op alle scholen gaat in relatie tot Corona.
Conclusie is dat de inzet van leerkrachten uit de tweede schil/ERD op alle scholen positief is.
Door deze mogelijkheid zijn slechts incidenteel groepen opgesplitst of naar huis gestuurd.
Ook de besmettingen binnen de scholen vallen mee.
Dit willen we graag zo houden en daarom is het dringend advies aan leerkrachten/externen mondkapjes te dragen in de school.

We hebben onze vragen gedeeld naar aanleiding van het kwartaalverslag en zullen hier de eerstvolgende vergadering een toelichting op krijgen.

Ook hebben we het GMR-reglement doorgenomen en daar waar nodig geactualiseerd. Verder kort gesproken over het lidmaatschap bij de Aob en de wensen en mogelijkheden van een cursus voor de MR-en.

Door de directeur-bestuurder zijn een aantal ontwikkelingen toegelicht zoals gebruikelijk. Twee punten willen we kort benoemen: het inspectiebezoek dat eind november plaatsvindt en er door Corona er iets anders uitziet, dan gebruikelijk. Ook is op een studiedag door de teams verder gewerkt aan het nieuwe strategisch beleidsplan.

Meer info is te vinden in de notulen die te vinden zijn in de boekenkast op ouderportaal. Als er vragen zijn, dan horen we het graag!

Met vriendelijke groet,

Desiree Leensen (Personeelsgeleding Venray),
Danielle van Bommel (Oudergeleding Venray),
Moniek van der Biesen (Personeelsgeleding Venlo),
Ellen Schreurs (Oudergeleding Venlo),
Peter van den Wildenberg (Personeelsgeleding Helmond),
Prashant Joshi (Oudergeleding Helmond),
Nicole Slot (Personeelsgeleding Weert),
Karianne Roumen (Oudergeleding Weert)Let goed op uzelf en op elkaar, 

Groeten van Petra