Update 20-01-2021

Op school 
Vandaag waren er 11 kinderen op school bij de noodopvang. 
Het kopieerapparaat maakt overuren: verslagen worden geprint en de (t)huiswerktasjes moeten gevuld worden. 

Noodopvang donderdag 
Morgen zullen Truus, Mieke, Judith en Marivi de noodopvang verzorgen, zij zullen daarom onder schooltijd minder goed bereikbaar zijn. 
 
Inlogproblemen met Bouw! 
Lukt het niet om in te loggen bij Bouw? 
Het programma heeft een update gehad. Het kan zijn dat u daarom eenmalig de browsergeschiedenismoet wissen voor een goed gebruik. 
Gebruik hiervoor bij Windows (CTRL) en (F5), voor Mac (CMD) en (R) en voor een Chromebook (CTRL) en (Shift) en (R). 
Lukt het hierna nóg niet, neemt u dan aub contact op met de leerkracht van uw kind(eren). 
Gezocht: vertegenwoordiger voor Ondersteuningsplanraad 
Onze school maakt samen met de Venlose Montessorischool deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord Limburg. 

Net zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het Samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR).
In de ondersteuningsplanraad zijn acht ouders en acht personeelsleden vertegenwoordigd.

De ondersteuningsplanraad wordt gekozen door de (G)MR leden van de deelnemende schoolbesturen.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het door het Samenwerkingsverband vast te stellen ondersteuningsplan.
Daarnaast heeft de ondersteuningsplanraad net als alle andere medezeggenschapsraden algemene bevoegdheden zoals; informatierecht (artikel 8 WMS), bespreek- en overlegrecht (artikel 6 WMS) en kan zij onderwerpen agenderen en op eigen initiatief adviezen uitbrengen.
Het bestuur stelt, gevraagd en ongevraagd, de informatie die de ondersteuningsplanraad nodig heeft voor het uitoefenen van de taken, tijdig en op een toegankelijke wijze beschikbaar.
De directeur is met bestuurlijk mandaat namens het dagelijks bestuur aanwezig bij de bijeenkomsten van de ondersteuningsplanraad. De ondersteuningsplanraad wordt daarnaast door de directeur gebruikt als klankbord en proactief betrokken bij de onderwerpen ten behoeve van passend onderwijs. Tevens heeft de directeur een vooroverleg met de voorzitter en secretaris van de ondersteuningsplanraad voorafgaand aan een vergadering.


Wij zijn op zoek naar een ouder die onze school en de Venlose Montessorischool wil vertegenwoordigen in dit orgaan. Het gaat om een aantal (4 a 6) bijeenkomsten per jaar. 
Meer informatie is te vinden op de website: SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg - SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg (swvpo.nl).

Heeft u interesse? 
Maak dit dan kenbaar bij Petra. Let goed op uzelf en op elkaar! 

Groeten van Petra