Update 29-01-2021

Op school 
Er waren vandaag 19 kinderen op de noodopvang. 

Wat ontzettend fijn dat we zoveel ouders en kinderen hebben kunnen spreken vandaag.
De (t)huiswerktasjes zijn uitgedeeld, de portfolio's zijn uitgedeeld en ook een mooie verrassing van onze MR! 

Op school maandag 
Gea, Truus, Fiona en Desiree zullen de noodopvang maandag verzorgen, dit betekent dat zij onder schooltijd minder goed bereikbaar zijn. 

Stoepbezoek 
Onze onderbouwleerkrachten zullen volgende week bij de kinderen uit hun groep 'op bezoek' gaan en dan buiten, in de tuin of op de stoep, gezellig een praatje maken. Ik hoorde dat de juffen zich hier enorm op verheugen! 
Veerkracht 
Wij besteden op school (natuurlijk) niet alleen aandacht aan taal, rekenen, schrijven en lezen. Al lijkt dat nu tijdens het thuisonderwijs misschien soms wel zo.... 
Wij vinden andere vakken óók belangrijk. Daarom zit er in de tasjes ook regelmatig een beweegactiviteit van Ben Bizzie. 
Aan 'Veerkracht' hebben we in januari nog niet veel aandacht besteed. 
Veerkracht is onze zelfontworpen 'methode' waarin we aandacht besteden aan mindfulness, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, yoga, enz. Activiteiten die kunnen helpen om vol veerkracht in het leven te staan. 

Deze week zit er ook een uitnodiging voor een Veerkrachtles bij. 
Ivonne,  de yogadocente die ons geholpen heeft met het ontwerpen van de methode Veerkracht, zal volgende week in alle bouwen een digitale Veerkrachtles aanbieden. 
Hiervoor zal volgende week ook een Teamsmoment per bouw worden aangemaakt. 
Op de volgende momenten zal de veerkracht les per bouw plaatsvinden:
Onderbouw: dinsdag 2 februari 10.30 uur.
Middenbouw: dinsdag 2 februari 13.30 uur.
Bovenbouw: maandag 1 februari 13.30 uur. 

Vooral in deze periode waarin we toch meer dan gemiddeld horen van gevoelens van onzekerheid, angst, gespannenheid en ongerustheid een les die waarschijnlijk voor veel kinderen helpend kan zijn. Overigens zijn ouders ook van harte welkom om mee te kijken en/of mee te doen! 
Wij wensen iedereen veel plezier tijdens deze Veerkrachtles. 

Een heel fijn weekend gewenst! 

Groeten van Petra