update 04-02-2021

Op school 
Er waren vandaag 30 kinderen op de noodopvang. 

Er is heel hard gewerkt op het schoolplein, er ligt een verse lading houtsnippers. 

Op school morgen 
Anke, Marivi, Desiree, Christine en Gea zullen morgen de noodopvang verzorgen. Zij zullen daarom onder schooltijd minder goed bereikbaar zijn. 

Opening school 
Zoals u in de eerder vandaag verstuurde brief heeft kunnen lezen, gaan wij vanaf volgende week volledig open. 
Helaas kunnen wij nog niet op alle vragen antwoorden geven, omdat het landelijk protocol nog niet gereed is. 
Het zal ons streven zijn om zo 'normaal' doch veilig mogelijk open te gaan. 
We zullen bijvoorbeeld kinderen niet gaan vragen om mondkapjes te dragen, en zullen ook geen vaste groepjes maken. De eigen groep zal de vaste groep (bubbel)  zijn, er zullen geen groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden. 
We zullen wel zorgen voor zoveel mogelijk verspreid binnenkomen en voor het regelmatig wassen van de handen. 
Morgen zullen wij ons plan met u communiceren. 

Personele ontwikkelingen 
Vandaag heeft Fiona, werkzaam in middenbouw C ons laten weten dat zij een andere baan heeft geaccepteerd. 
Fiona verzorgde de vervanging van Aniek en Natascha. 
Dat betekent dat wij op korte termijn op zoek moeten naar vervanging. 
Wellicht betekent dit ook dat er intern wat geschoven moet gaan worden. 
Wij hopen morgen al een vacature te kunnen plaatsen. 
U helpt ons door deze vacature zo veel mogelijk te delen! 

Laatste dag online les 
Morgen vindt voor de laatste keer online instructie plaats. 
Wat zijn wij trots op alle kinderen die toch maar mooi elke dag inlogden! 
Wij willen u als ouders ook nogmaals van harte bedanken voor uw hulp en ondersteuning bij het online onderwijs.
Samen hebben wij deze klus geklaard! 
Dank je wel! 

Let goed op uzelf en op elkaar! 

Groeten van Petra