Montessorionderwijs

Leer mij het zelf te doen. Dat is het motto van montessorionderwijs. Zelf kiezen? Zelf aan de slag? Dat mag. Op onze school werkt je kind met uitnodigend materiaal. De leerkracht houdt in de gaten dat alles aan bod komt.

Bij ons werken kinderen op hun eigen niveau. Ze bewegen vrij in de groep, en de fijne sfeer in de school valt meteen op. 'Wat een rust', dat horen we vaak.
 
Zelfstandig werken en groepsmomenten
Het onderwijs is vooral individueel. Het zelfstandig werken wisselen we af met groepsmomenten. Is het bijvoorbeeld tijd voor spellingsregels? Of voor uitleg over bijvoorbeeld de seizoenen? Dan geeft de leerkracht een instructieles. De kinderen verwerken de leerstof op hun eigen wijze.
 
Samen optrekken
Er is voldoende gelegenheid om samen op te trekken: tijdens het knutselen of het toneelspelen, de gym- of muziekles, bij andere activiteiten…
Je kind komt thuis met grote verhalen.
 
Drie leeftijdsgroepen
De kinderen krijgen onderwijs in drie leeftijdsgroepen:

• onderbouw (4-6 jaar)
• middenbouw (6-9 jaar)
• bovenbouw (9-12 jaar

De kinderen leren van elkaar. Weet je kind iets niet? Er is altijd wel ander kind dat wil helpen. De natuurlijke leergierigheid krijgt bij ons alle ruimte: werkjes en materialen liggen voor het grijpen. De leerkracht speelt in op de behoeften van je kind. En na de bovenbouw is je kind helemaal klaar voor het voortgezet onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Kinderen dienen te kunnen opgroeien in een veilige en leerrijke omgeving. In het montessorionderwijs is de wederzijdse betrokkenheid, respect en vertrouwen een vast onderdeel in de relatie tussen kinderen en hun leerkracht(en). Dit betekent concreet dat het handelen van de leerkracht gebaseerd is op deze relatie en aldus garandeert dat het kind zich veilig en begrepen voelt. Er is ruimte en veiligheid voor gevoelens en denken, fouten maken en discussie.


Kinderen mogen er op rekenen dat leerkrachten er zijn te helpen en om hen vertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. En er ook is om verantwoording te vragen naar de reden van de handelingen die zijn verricht.
Mede omdat kinderen veelal langer dan één schooljaar bij dezelfde leerkracht(en) in de groep zitten zijn ze bij hen goed bekend. De leerkracht leert een kind door observatie goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De leerkracht stelt vast of de keuze die het kind maakt in redelijke verhouding staat tot de mogelijkheden en ontwikkelingsfase. Indien noodzakelijk wordt gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. Deze houding is proactief: door tijdig te signaleren en indien nodig in te grijpen wordt niet alleen achterstand voorkomen, maar vooral het maximale uit een kind gehaald door het 'te helpen het zelf te doen'.
 
Binnen bepaalde grenzen mag een kind bij ons zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Om goed en geconcentreerd te kunnen werken, dient er rust in het groepslokaal en in de gangen te zijn. Het groepslokaal is zodanig ingericht en voorbereid dat een omgeving wordt geboden die kinderen voortdurend prikkelt om aan het werk te gaan, zowel individueel als in groepjes. Hierdoor groeit het vertrouwen van kinderen. Bij elke activiteit die kinderen doen, wordt hen geleerd dit stil en rustig te doen zodat anderen niet gestoord worden.
 
Als kinderen gemotiveerd bezig zijn, ontstaat vanzelf innerlijke rust. Kinderen leren zo dat rust belangrijk is, dat je dan prettig kunt werken. Tijdens rondleidingen op onze scholen constateren belangstellenden deze innerlijke rust die in de school heerst. Het is daarom een goed idee om een montessorischool aan het werk te zien om dit ook zelf te constateren.
 
Kaders  en grenzen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk. Montessori zei daarover het volgende: 
"De vrijheid van het leven heeft steeds bepaalde grenzen en binnen deze grenzen kan het leven zich ontwikkelen. Juist het stellen van grenzen maakt de volle ontplooiing van het leven mogelijk. In de chaos der onbeperktheid kan niets bestaan."

Individuele zorg en begeleiding
Montessorischool Venray is een gewone basisschool, maar we kunnen leerlingen wel wat extra's bieden. Bijvoorbeeld Spaanse les voor kinderen die de leerstof snel opnemen. Of juist extra instructiemomenten voor een kind dat meer uitleg nodig heeft. Bij Montessori-onderwijs is dat standaard: wij sluiten aan op de ontwikkeling van je kind.
 

Contact met ouders

Onze deur staat altijd open voor ouders. Zo is er na schooltijd iedere dag een inloopkwartier. 's Ochtends staat de koffie klaar zodat u met andere ouders koffie kunt drinken nadat u uw kind heeft gebracht. Verder zijn er in ieder geval 3 oudergesprekken per jaar. Extra gesprekken kun je aanvragen. Ook ben je welkom bij de activiteiten op school en in Venray. Dat alles onder het motto: niets moet, veel mag.


Montessorionderwijs moet je ervaren
Meer weten over ons montessorionderwijs? Regelmatig is er een inloopochtend. Loop dan gerust binnen of maak een afspraak op een ander moment.