Overblijven

Overblijven is een onderdeel van ons programma waar alle kinderen aan meedoen. Samen eten en samen spelen zijn dingen die wij en de kinderen erg prettig vinden.

De kinderen van de midden- en bovenbouw eten hun fruit tijdens de kleine pauze buiten op. De kinderen van de onderbouw doen dit binnen waarna zij ook naar buiten gaan.

Tijdens de lunchpauze eten de kinderen in de eigen groep. We vinden het belangrijk dat dit op een rustige en gezellige manier gebeurt.

De leerkracht is gedurende deze tijd o.a. gericht op sociaal gedrag, gezonde voeding of zelfredzaamheid. Ook is er een taalactiviteit.

Na het eten spelen de kinderen onder toezicht van overblijfouders op het veld achter de school of op het plein. De verantwoordelijkheid van het overblijven is in handen van de school. Voor het overblijven vragen we een kleine bijdrage van de ouders. Het overblijven is niet verplicht. In de praktijk blijven echter wel alle kinderen over. Overblijfkrachten volgen scholing zodat ze deskundig en met plezier aan het werk kunnen.