Wij werken samen aan een fijne sfeer

Op onze montessorischool willen we dat iedereen zich veilig voelt. We gaan respectvol met elkaar om. Samen zijn we verantwoordelijk voor de fijne sfeer. Iedereen draagt daaraan bij. In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met Positive Behavior Support (PBS).
 
'PBS zorgt dat iedereen één taal spreekt', zegt locatieleider Petra Janssen. 'Kinderen, leerkrachten, ouders, overblijfkrachten - iedereen weet hoe we hier met elkaar om willen gaan. En met PBS lopen we vooruit op de wens van het ministerie: alle scholen moeten een pestprotocol gaan hanteren. Wij zetten nu al een extra stap, door proactief te werken aan een goede en veilige sfeer. PBS gaat over voorkómen in plaats van oplossen.' 

Wat je aandacht geeft groeit
PBS sluit goed aan op de visie van montessori: samen zijn we verantwoordelijk. Iedereen levert een bijdrage om te zorgen dat het goed gaat. 
Petra: "Vanuit de waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid hebben we omschreven welk gedrag we willen zien. De kinderen krijgen nu wekelijks PBS-lessen waarin ze positief gedrag aanleren. In de weken daarna oefenen ze dat. Wat goed gaat, bekrachtigen we met een compliment. De kinderen geven elkaar ook volop complimenten, ze kunnen prima benoemen wat goed is." 

Iedereen doet mee
Het team van Montessorischool Venray heeft BCO Onderwijsadvies in Venlo gevraagd te helpen bij de invoering van het PBS-programma. Alle leerkrachten worden getraind. 'De sleutel tot succes is dat PBS breed gedragen wordt', zegt Petra. 'Iedereen doet mee: directie, leerkrachten, kinderen en ouders. Teamleden en ouders werken samen in een stuurgroep. In PBS kunnen we kwijt wat wij als Montessorischool belangrijk vinden.'

Reacties van ouders
Ellen is stuurgroeplid en overblijfouder: "De positieve benadering werkt. Tijdens het overblijven merk ik dat iedereen ermee bezig is, groot helpt klein."
Peter is stuurgroeplid en past PBS ook thuis toe: "Gewenst gedrag belonen we en negatief gedrag proberen we - voor zover mogelijk - te negeren. Onze kinderen zijn heel gemotiveerd en bewust bezig met positief gedrag."


Over PBS
Positive Behavior Support begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden. Dat gedrag leren ze de kinderen actief aan.

Adequaat gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd. Zo creëert iedereen samen een veilig en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal profiteert van het geboden onderwijs.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van kinderen en leerkrachten.

Bron: Kenniscentrum Schoolwide Positive Behavior Support - swpbs.nl


Dit zeggen de kinderen over PBS:
Vera uit de bovenbouw: "Het is leuk om een compliment van je leerkracht te krijgen, het is nog veel leuker om een compliment te krijgen van iemand die je eigenlijk niet zo goed kent. Als we ons doel hebben bereikt - zoals 100 kaartjes met complimenten verzamelen - dan mogen we iets leuks doen, bijvoorbeeld: een lopend buffet in de klas. 
Iedere week krijgen we een lesje waarin we PBS behandelen. Er is dan ook één regel waar we die week extra op gaan letten, bijvoorbeeld: we spelen veilig en plezierig met elkaar!" 

Imane uit de bovenbouw: "Ik vind het heel gezellig en leuk op school. Veel kinderen vonden vroeger dat ik vaak chagrijnig was, dus toen ik dat hoorde wilde ik er wat aan doen. Ik probeer minder snel boos te reageren. Ik probeer ook vaker, als ik een pen of een papiertje op de grond zie liggen, het op te ruimen. 
Als ik zie dat meerdere kinderen flauw doen tegen een ander kind, dan kom ik op voor dat kind en zeg ik: Wat is er gebeurd? Want ik zie dat hij of zij het niet zo leuk vindt. Dan vraag ik op ze het willen oplossen of ermee stoppen."

Bas uit de bovenbouw: "De sfeer op school is fijn. Iedereen zorgt voor elkaar: als je valt, komen er kinderen naar je toe om te helpen." 

Amber uit de middenbouw: "Ik geef complimentjes aan kinderen als ze goed bezig zijn en netjes met elkaar omgaan."

Job uit de bovenbouw: "Van de complimentenkaartjes word je zelfverzekerd. Iedereen probeert de sfeer goed te houden en is aardig."

Jessica uit de middenbouw: "Zelf zorg ik dat ik goed op mijn stoel zit en luister naar de juffen. En ik geef andere kinderen complimenten zoals: je hebt een mooie sjaal."