Leergeld Venray

31-05-2021
Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Kinderen kunnen bijvoorbeeld meegaan op schoolreis of schoolkamp. Ook kunnen we een (tweedehands) fiets of laptop regelen als een kind die niet heeft. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen

Hoe kan men een kind aanmelden?
Iedereen kan een verzoek om hulp indienen bij Leergeld Venray, dus ouders, vrienden of familieleden, school, hulpverleners, sociaal werkers, enz.

Dat kan schriftelijk, telefonisch, via de mail, of anderszins. Leergeld Venray gaat ervan uit dat als derden een melding doen bij leergeld, de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Bij de aanmelding worden basisgegevens gevraagd zoals: naam, adres, bereikbaarheid, enkele gegeven van de kinderen waarvoor hulp gevraagd wordt, een indicatie van de hulpvraag en een globale indicatie van het inkomen.

Klik hier om verder te gaan naar de website